Tel Fax

Vermindering van kreupelheid in melkveehuisvesting

Er is een toenemend bewustzijn van het belang van het beheren van kreupelheid in melkveestapels. Zoals bij de meeste productiegerelateerde ziektes is de oorzaak van het probleem wellicht aan meerdere factoren te wijten.

De oorzaak van kreupelheid en de letsels die met kreupelheid geassocieerd worden varieert heel wat naargelang het beheersysteem, bijvoorbeeld tussen melkkoeien die tijdens de winter en een lange periode van het jaar op stal worden gezet en melkkoeien die geweid worden.

Betonnen binnenoppervlakken van melkstallen en stallen kunnen schuren, vooral wanneer de oppervlakte bewust ruw gehouden wordt om het uitglijden van koeien tegen te gaan. Helaas leidt een combinatie van deze ruwheid en vocht tot een overmaatse slijtage van de hoeven.

Een belangrijke oorzaak van kreupelheid op binnenplaatsen zijn de kleine stenen en het zand die in de binnenplaats worden gebracht uit de weide en de wegen.

Slecht ontworpen binnenplaatsen op de boerderij met veel rechthoekige bochten zorgen ervoor dat de koeien draaien en zich verdraaien, wat de buitenkant van de klauw extra belast en dan weer tot kreupelheid leidt.

Een overmatig gebruik van elektrische opdrijfhekken pakt de koeien samen achterin de wachtruimte, waardoor ze hun kop opheffen en van zij naar zij bewegen terwijl ze proberen te stappen. Dit werkt het vermogen van de koe om haar hoef juist te plaatsen tegen, wat kan leiden tot hoefletsels.

Rubbermatten op plekken met veel koeverkeer zijn een belangrijk hulpmiddel tegen de effecten van harde betonnen oppervlakken. Koeien lopen zekerder op rubber en de lengte van hun tred wordt groter, zoals bij het lopen op gras.

Rubber met een goed patroon heeft de grip van gegroefd beton zonder de schadelijke effecten voor de klauw. Naast het tegengaan van kreupelheid, kan rubber ook een vloer dempen voor koeien die oud zijn, een slechte tred hebben en kreupel zijn. Wanneer kreupele koeien op rubbervloeren lopen wordt de herstelperiode ingekort.
Er bestaat geen twijfel dat het strategisch gebruik van rubber in de wachtruimte, in de melkstal, aan het voerhek en rond de ruimte van het opdrijfhek de gevallen van kreupelheid aanzienlijk zal doen afnemen, de melktijden zal verkorten, de veeartskosten zal verlagen en de productie zal verhogen.