Tel Fax

Van roosters voorziene huisvesting in Ierland

De huisvesting van vleesvee in Ierland en door heel Europa gebeurt tijdens de winter vooral in gebouwen met betonnen roostervloeren.

In Ierland bestaat vanwege het seizoensgebonden karakter van gras het productiesysteem voor het opfokken en afmesten van vleesvee uit een weideseizoen van 8 maanden, gevolgd door een winterstalperiode van 4/5 maanden. Deze winterperiode kan, afhankelijk van het weer, variëren en is typisch voor het opstallen van vaarzen en ossen, terwijl stieren voor langere periodes worden opgestald omdat ze moeilijk zijn te beheren op de weide.

Betonnen roostervloeren vormen de belangrijkste winterhuisvestingssystemen in Ierland. De voordelen van dit systeem zijn de lage arbeidskosten, lagere ruimte-eisen, het zeer efficiënte mestbeheer en relatief schone dieren.

Het langdurig staan op beton wordt erkend als een belangrijke risicofactor voor kreupelheid. Het leidt ook tot meer onderbroken ligbewegingen, minder ligperiodes, en gladde oppervlakken. Betonroosters als ligplek hebben minder de voorkeur voor het opfokken van vee dan met rubber bedekte roosters. Harde betonroosters leiden tot pootaandoeningen, zoals witte lijndefecten.

Daarnaast leidt beton ook tot klauw- en beenaandoeningen. Ernstige zool aandoeningen worden vaak aangetroffen bij stieren die gedurende de winter worden opgestald op betonroosters. In ernstige gevallen heeft dit een verminderde eetlust, verminderde voeropname en een lagere dagelijkse gewichtstoename tot gevolg.

In een sector die gewend is aan zeer krappe marges, kunnen boeren zich niet veroorloven inkomsten te verliezen door kreupelheid, slechte groei, lagere eindgewichten en langere huisvesting.

Er wordt geschat door rundvleesslachters dat het gebruik van rubber op betonroosters leidt tot een extra € 50 per dier gedurende de winterperiode. Bij een bezettingsgraad van 2,2 vierkante meter per dier en met de kosten van rubber van circa € 55 per vierkante meter, betekent dit dat de kosten per dier ongeveer € 121 zijn. Dit betekent dat de boer de investering binnen 2,4 jaar zal hebben terugverdiend.