Tel Fax

Testresultaten over EASYFIX-roosterrubber bij Kildalton

Eigenschappen van EASYFIX – Roosterrubbermatten

 • Rubber is stevig en duurzaam met een goede balans tussen zachtheid en veerkracht.
 • Het unieke profiel bevordert de afvoer van de roostervloer.
 • Kunnen worden toegepast op zowel nieuwe als gebruikte roosters.
 • Roostermatdelen zijn ontworpen om op alle merken en types roosters te passen.

Isolatie-Eigenschappen van matten

 • Metaboliseerbare energie (M.E.) = 80% van de bruto-energie.
 • De netto-energie (N.E.) = 60% van de bruto-energie.
 • E. – warmtetoename = N.E.
 • E. wordt gebruikt voor dierlijke producten & onderhoud
 • Isolatiekwaliteit van matten beperkt warmteverlies van de dieren, en verhoogt daarmee N.E.-niveaus.

Hoe ze worden toegepast

 • De roostermatten hebben rubberen wiggen – het is belangrijk het juiste formaat wig te gebruiken.
 • De wiggen passen in de gaten van het rooster.

Problemen met betonroosters:

 1. Vee op betonrooster is vaak stijver en ontwikkelt gezwollen gewrichten na meer dan twee maanden op betonroosters te hebben doorgebracht.Dit vermindert het welzijn en de gewichtstoename van stieren, vermindert het comfort en belemmert de stieren in het gemakkelijk opstaan en liggen.Deze afbeelding toont een Friese stier met een gezwollen kniegewricht.
 2. Dieren op betonroosters zwaaiden heen en weer tijdens het staan.Dit kwam doordat ze pijn leden en niet comfortabel langdurig konden staan of liggen op de betonroosters.Deze afbeelding toont een stier op betonroosters die met moeite opstaat. Als gevolg van pijnlijke kniegewrichten probeert dit dier op te staan door eerst op zijn flanken te zitten en vervolgens op te staan.

Eerder onderzoek naar roosterrubber: Resultaten vuilscore:

 

Lokalen rassen op EASYFIX-roosterrubbermatten waren 0,3 van een vuilscorecategorie lager dan hun soortgenoten op kale roosters.

Holsteins op EASYFIX-roosterrubbermatten waren 0,6 van een vuilscorecategorie lager dan hun soortgenoten op kale roosters.

A.D.G. RESULTATEN:

Continentals namen dagelijks 0,13 kg toe in gewicht op EASYFIX-roosterrubbermatten.

Friezen namen dagelijks 0,15 kg toe in gewicht op EASYFIX-roosterrubbermatten.

Geniddelde Gewichten in box:

 1. Continentals op EASYFIX-roosterrubbermatten wogen 14,2 kg zwaarder dan hun soortgenoten op kale betonroosters.
 2. Friezen op EASYFIX-roosterrubbermatten wogen 10,1 kg zwaarder dan hun soortgenoten op kale betonroosters.

GRIP:

 • Roosterrubbermatten hebben ongeveer drie keer zoveel grip als betonroosters.
 • Kleine bubbelvormige perforaties en groeven op de roostermat verbeteren de grip voor de dieren tijdens het lopen en het opstaan en liggen.
 1. Extra grip geeft de dieren meer vertrouwen en leidt tot gedrag alsof ze buiten in hun natuurlijke omgeving zijn. 2. Ze worden vaak gezien terwijl ze zichzelf likken of “verzorgen”, wat het vertrouwen in hun voetvastheid toont, zoals weergegeven in deze foto.

 

Staplengte:

Vergelijking van staplengte van vee op betonroosters en op EASYFIX-roosterrubbers leidt tot de volgende resultaten:

 • Op EASYFIX-roosterrubber bedraagt deze 78 cm,
 • op roosters 56 cm,
 • en in de weide 80 cm.

Opening:

 • Er is sprake van een verschil in sleufopening van 2,9%
 • Vanwege de smallere openingen in de matten is er een betere verdeling van het gewicht van het dier op hun hoeven, waarmee kreupelheid voorkomen wordt.
 • Deze kleinere opening van de EASYFIX-roosterrubbermatten voorkwam tevens dat de dieren vuiler werden, doordat het verloop van EASYFIX de afvoer van mest en urine verbetert en het vee schoner houdt.

Prijsverschil & economische levensvatbaarheid

Elke Holstein op EASYFIX-roosterrubbermatten leverde over het algemeen € 26,72 meer op dan soortgenoten op kale betonroosters.

Economische levensvatbaarheid*:

Zijn de EASYFIX-roostermatten economisch rendabel voor de rundveehouder?

Prijsverschil/dier = €37,44/dier

Prijsverschil/m2 roosterrubber = € 17,00/m2

Kosten van roostermatten = €55/m2

Aantal winters nodig om investering terug te verdienen €50/€17,00 = 3,2

120 winterdagen

* Economische levensvatbaarheid bijgewerkt op basis van huidige prijzen.

Conclusies:

 • Het vee won meer aan gewicht en bleef schoner op de EASYFIX-roosterrubbermatten
 • Het vee raakte niet kreupel of gestrest of gewond op de EASYFIX-roosterrubbermatten.
 • Het vee had meer zelfvertrouwen, was levendiger en comfortabel op de EASYFIX-roosterrubbermatten.
 • De staplengte van de dieren was gemiddeld 22 cm langer op de EASYFIX-roosterrubbermatten dan op kale betonroosters.
 • EASYFIX-roosterrubbermatten hebben gemiddeld 3 keer meer grip dan kale roosters.
 • Het vee op betonroosters vertoonde meer stijfheid, stond minder vaak en met meer moeite op. Ze lagen en stonden voor langere perioden en slingerden van links naar rechts tijdens het staan.
 • Het kost 3,2 winters om de kosten van de EASYFIX-roosterrubbermatten terug te verdienen bij een winterlengte van 4 maanden, waardoor ze economisch rendabel zijn voor vleesveehouders.
 • De samenstelling van 100% natuurrubber zorg ervoor dat EASYFIX-roosterrubbers niet hun vorm verliezen.